بایگانی برچسب: فلسفه یهودی

جلسه یکم «فلسفه و الهایت یهودی»، استاد شهبازی، ۲۷ شهریور ۹۳

جلسه اول کلاس فلسفه و الهیات یهود استاد شهبازی بیشتر به توضیحاتی درباره شیوه برگزاری کلاس گذشت. سخن از دو نوع شیوه شد؛

 • شیوه اول: کلاس جزوه‌محور باشد و ارزیابی نهایی‌اش نیز از طریق امتحان انجام گیرد.
 • شیوه دوم: جزوه‌ای در کار نباشد،‌ استاد نظرات خودش را تبیین کند و ارزیابی نهایی هم از طریق نمراتی که هر دانشجو در اتمام هر جلسه به خودش می‌دهد به دست بیاید.

با توجه به نظر دانشجویان، روش دوم انتخاب نشد و قرار شد با همان روش اول کار کنیم و البته سعی کنیم گفت‌وگوهای کلاس، پررنگ باشد.

جلسه آینده درباره ریشه‌های کتاب مقدسی یهودی صحبت می‌کنیم و وارد ریشه‌های یونانی می‌شویم. تا قسمت «یونانی‌مأبی» استاد نقش معلم را دارد ولی از آنجا به بعد، دانشجوها هم باید در تدریس،‌ مشارکت کنند.

سیر مباحث این کلاس تا پایان ترم، به شرح زیر است:

الف) پیشینه و زمینه:

 1. پیشینه یونانی
 2. زمینه اسلامی

ب) فلسفه و الهیات یهودی در قرون وسطا:

 1. جریان حاخامی: داود مقمص، سعدیا گائون
 2. جریان قرائیمی: یوسف البصیر، یعقوب قرقسانی
 3. جریان نوافلاطونی: اسحاق اسرائیلی، سلیمان بن جبیرول
 4. جریان ارسطویی: ابراهیم بن داود، ابن میمون، و بن گرشون
 5. جریان نقد ارسطوگرایی: یهودا هلوی، حسدای کرسکاس

ج) فلسفه والاهیات یهودی در عصر جدید و معاصر

 1. اسپینوزا
 2. موسی مندلسون
 3. کروحمان
 4. روزنتسوایک
 5. مارتین بوبر

د) برخی اندیشه‌های الاهیاتی یهودی معاصر

 1. الاهیات هولوکاست
 2. فمینیسم

به زودی فایل تعدادی از منابع این درس نیز جهت دانلود،‌ در همین وبلاگ منتشر خواهد شد.